Album: Dấu Chân

Nghe Album: Dấu Chân

Các bài hát trong Album: Dấu Chân

Lời cảm mến

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 146

Bên Chúa

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 98

Theo gương Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 144

Niềm đau Thánh giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Dấu chân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Phó thác cho Mẹ yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 303

Bên Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 195

Chúa rộng lượng từ bi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 143

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 467

Bên Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 52

Dấu chân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67