Album: Dấu Chân

Nghe Album: Dấu Chân

Các bài hát trong Album: Dấu Chân

Lời cảm mến

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 144

Bên Chúa

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 95

Theo gương Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 142

Niềm đau Thánh giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Dấu chân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Phó thác cho Mẹ yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 291

Bên Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 182

Chúa rộng lượng từ bi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 140

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 461

Bên Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 50

Dấu chân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65