Album: Dấu Chân

Nghe Album: Dấu Chân

Các bài hát trong Album: Dấu Chân

Lời cảm mến

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 162

Bên Chúa

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 100

Theo gương Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Niềm đau Thánh giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Dấu chân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Phó thác cho Mẹ yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 320

Bên Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 205

Chúa rộng lượng từ bi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 149

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 523

Bên Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 52

Dấu chân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72