Album: Dâng Ngài 2

Nghe Album: Dâng Ngài 2

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài 2

Sống trong Đức Kitô

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

An bình trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Suy tưởng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 324

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 115

Nỗi lòng khát vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Nếu không có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123

Còn tình nào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Con tin mến Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Hãy chỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Hãy nhớ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Cậy trông Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Chúa cứu độ tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70