Album: Dâng Lên Mẹ

Nghe Album: Dâng Lên Mẹ

Các bài hát trong Album: Dâng Lên Mẹ

Định nghĩa tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 862

Kinh Tin Kính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,357

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 338

Cha ơi con đã về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 309

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 312

Cung chúc Trinh Vương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 578

Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 284

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 155

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 235

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,381