Album: Dâng Lên Mẹ

Nghe Album: Dâng Lên Mẹ

Các bài hát trong Album: Dâng Lên Mẹ

Định nghĩa tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 926

Kinh Tin Kính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,446

Bỏ Ngài con biết theo ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 895

Con chỉ là tạo vật

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 185

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 357

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 192

Cha ơi con đã về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 320

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 329

Cung chúc Trinh Vương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 618

Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 294

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 163

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 243

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,574