Album: Dâng Lên Mẹ

Nghe Album: Dâng Lên Mẹ

Các bài hát trong Album: Dâng Lên Mẹ

Định nghĩa tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,076

Kinh Tin Kính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,675

Bỏ Ngài con biết theo ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,033

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 383

Cha ơi con đã về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 328

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 337

Cung chúc Trinh Vương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 694

Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 300

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 175

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 259

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,750