Album: Đàn Hát Lên

Nghe Album: Đàn Hát Lên

Các bài hát trong Album: Đàn Hát Lên

Ngôi Lời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 228

Linh hồn tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Tình Chúa khoan dung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Ca ngợi Đức Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Mẹ Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Đường về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Dâng lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 413