Album: Đàn Hát Lên

Nghe Album: Đàn Hát Lên

Các bài hát trong Album: Đàn Hát Lên

Ngôi Lời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 222

Linh hồn tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Tình Chúa khoan dung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Ca ngợi Đức Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Mẹ Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Đường về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Dâng lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 377