Album: Chúa Đã Là Người Tỵ Nạn

Nghe Album: Chúa Đã Là Người Tỵ Nạn

Các bài hát trong Album: Chúa Đã Là Người Tỵ Nạn

Chúa đã là người tỵ nạn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Tình Trời cơn mưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 150

Xin chở che con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 166

Kinh chiều

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Nơi tha hương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Chuỗi đời lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Chuông chiều

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Lời thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Lời Kinh trên dòng đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125

Lễ dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 175