Album: Cảm Tạ Cha

Nghe Album: Cảm Tạ Cha

Các bài hát trong Album: Cảm Tạ Cha

Xin cho con yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,009

Cảm tạ Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 146

Mỗi ngày thức dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 305

Vì Chúa là quê hương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 159

Vâng lời Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94

Mọi sự là phù vân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Vội vàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 292

Con phải làm chi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 122

Tìm đâu bình an

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 237

Nghịch lý

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 161