Album: Cảm Tạ Cha

Nghe Album: Cảm Tạ Cha

Các bài hát trong Album: Cảm Tạ Cha

Xin cho con yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,088

Cảm tạ Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 155

Mỗi ngày thức dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 324

Vì Chúa là quê hương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 160

Vâng lời Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Mọi sự là phù vân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 153

Vội vàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 312

Con phải làm chi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Tìm đâu bình an

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 248

Nghịch lý

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 172