Album: Bước Thời Gian

Nghe Album: Bước Thời Gian

Các bài hát trong Album: Bước Thời Gian

Bước thời gian

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129

Hãy gõ cửa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 131

Đêm huyền diệu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 194

Ca dâng mùa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Chúa vẫn thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 207

Của lễ nồng say

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Hãy thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 731

Lễ dâng hiệp nhất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 262

Kính dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 143

Hãy đến với Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 196