Album: Bước Thời Gian

Nghe Album: Bước Thời Gian

Các bài hát trong Album: Bước Thời Gian

Bước thời gian

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 139

Hãy gõ cửa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 144

Đêm huyền diệu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 267

Ca dâng mùa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Chúa vẫn thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 224

Của lễ nồng say

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Hãy thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 904

Lễ dâng hiệp nhất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 320

Kính dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 151

Hãy đến với Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 206