Album: Bước Thời Gian

Nghe Album: Bước Thời Gian

Các bài hát trong Album: Bước Thời Gian

Bước thời gian

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 134

Hãy gõ cửa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 138

Đêm huyền diệu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 216

Ca dâng mùa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Chúa vẫn thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 211

Của lễ nồng say

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111

Hãy thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 764

Lễ dâng hiệp nhất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 267

Kính dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Hãy đến với Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 198