Album: Bài Ca Đơn Thành

Nghe Album: Bài Ca Đơn Thành

Các bài hát trong Album: Bài Ca Đơn Thành

Đến với Chúa hôm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Con dâng Thánh Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Dâng Chúa những bàn tay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Dâng Chúa tuổi trẻ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 357

Dâng lên nhịp sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Dâng Chúa công đức

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Lễ vật đơn thành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Con tiếp rước Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Lời nguyện trong máu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17