Album: Bài Ca Đơn Thành

Nghe Album: Bài Ca Đơn Thành

Các bài hát trong Album: Bài Ca Đơn Thành

Đến với Chúa hôm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Con dâng Thánh Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Dâng Chúa những bàn tay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Dâng Chúa tuổi trẻ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 374

Dâng lên nhịp sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Dâng Chúa công đức

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Lễ vật đơn thành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Con tiếp rước Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Lời nguyện trong máu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18