Album: Ăn Năn

Nghe Album: Ăn Năn

Các bài hát trong Album: Ăn Năn

Lời giới thiệu – Ăn Năn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Đồi thai nhi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Nghe khúc tình ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Đâu còn mà mong

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Trên đường về

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 34

Giã từ một mối tình thơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Buổi chiều mưa buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Qua ác mộng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Ham vui mới khổ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 38

Có trời biết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Ăn năn

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 45