Album: Ăn Năn

Lời giới thiệu – Ăn Năn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 7

Đồi thai nhi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Nghe khúc tình ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Đâu còn mà mong

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Trên đường về

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 23

Giã từ một mối tình thơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Buổi chiều mưa buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Qua ác mộng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 12

Ham vui mới khổ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 27

Có trời biết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Ăn năn

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 32