Album: Ăn Năn

Lời giới thiệu – Ăn Năn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Đồi thai nhi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Nghe khúc tình ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Đâu còn mà mong

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Trên đường về

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 31

Giã từ một mối tình thơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Buổi chiều mưa buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Qua ác mộng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 13

Ham vui mới khổ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 31

Có trời biết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Ăn năn

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 39