Album: Ăn Năn

Nghe Album: Ăn Năn

Các bài hát trong Album: Ăn Năn

Lời giới thiệu – Ăn Năn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Đồi thai nhi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Nghe khúc tình ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Đâu còn mà mong

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Trên đường về

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 50

Giã từ một mối tình thơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Buổi chiều mưa buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Qua ác mộng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Ham vui mới khổ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 52

Có trời biết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Ăn năn

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 62