Album: Ăn Năn

Nghe Album: Ăn Năn

Các bài hát trong Album: Ăn Năn

Lời giới thiệu – Ăn Năn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Đồi thai nhi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Nghe khúc tình ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Đâu còn mà mong

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Trên đường về

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 47

Giã từ một mối tình thơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Buổi chiều mưa buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Qua ác mộng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Ham vui mới khổ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 49

Có trời biết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Ăn năn

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 58