Album: Ăn Năn

Lời giới thiệu – Ăn Năn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 13

Đồi thai nhi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Nghe khúc tình ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Đâu còn mà mong

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Trên đường về

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 27

Giã từ một mối tình thơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Buổi chiều mưa buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Qua ác mộng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 13

Ham vui mới khổ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 31

Có trời biết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Ăn năn

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 35